Københavns Kommune bruger sharia-fortaler Fatih Alev som rådgiver

Imamen Fatih Alev er rådgiver i Københavns Kommunes civilsamfundsgruppe. Gruppen rådgiver politikere og embedsmænd om antiradikalisering. Muhammed Hee, tidligere Hizb ut-Tahrir og nu leder af antiradikaliseringsprojektet VINK, har brugt Alev som oplægsholder (Dansk Islamisk Center modtog 1000 kr. for Alev som oplægsholder).

Alev og sharia
I sin artikel Islam og stening – et samlet svar af Fatih Alev, tager Alev sin imam-kollega Abdul Wahid Pedersen i forsvar, og ligesom Pedersen tager Alev ikke afstand fra stening. Som eksempel på sin forståelse af islamisk lov henviser Alev til den islamisk lærde Taha Jabir al-Alwanis fortolkning af sharia, som den beskrives i bogen Source Methodology in Islamic Jurisprudence. Her beskriver al-Alwani, hvordan frafaldne muslimer skal idømmes dødsstraf. Al-Alwani har også skrevet forordet til den islamiske lovsamling The Reliance of the Traveler, der prædiker samme fortolkning af sharia, som Islamisk Stat praktiserer. Alev er altså tilhænger af en islamisk lært, der udbreder en bogstavelig – og dermed den strengeste – fortolkning af sharia.

Alev fortæller også, at han mener, at den muslimske verden bør styres efter de brutale islamiske love (sharia): “Over for muslimer, som er bosat i muslimske lande, vil jeg dog ihærdigt argumentere, at det er på tide, at de vågner op fra deres søvn, og indretter samfundet efter Guds vilje, for alle deres eksperimenter med sekulære og andre uislamiske samfundsmodeller har vist sig at være en kæmpe flop.”

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har kendt islamisk lov i strid med menneskerettighederne og demokrati.

Alev og Det Muslimske Broderskab
Fatih Alev arbejder sammen med ledende skikkelser i Det Muslimske Broderskab. Det sker via European Muslim Network, som styres af Tariq Ramadan. Ramadan er barnebarn af Det Muslimske Broderskabs skaber Hassan al-Banna og medlem af International Union for Muslim Scolars (IUMS), som ledes af Youssuf Qaradawi, Broderskabets åndelige overhoved.

Det Muslimske Broderskabs motto er: “Allah er vores mål, koranen er vores grundlov, profeten er vores leder, jihad er vores vej, død for Allah er vores ønske. Allahu akbar.” Den engelske regering konkluderer i en rapport fra 2015, at Broderskabet støtter terrorisme, at dets værdier er i strid med demokrati og modarbejder muslimers integration i vestlige samfund.

CAPIS mener:
CAPIS mener det er problematisk, at Københavns Kommune lader sig rådgive af en imam der:

  1. promoverer en samfundsindretning, som er i strid med menneskerettighederne. Sharia er brutal, totalitær og diskriminerende overfor kvinder og anderledes troende, uanset hvor i verden Alev ønsker det som styreform.
  2. er tilhænger af en fundamentalistiske islamisk lært (al-Alwani), der mener, at frafaldne skal dræbes og som er fortaler for The Reliance of the Traveler – en sharia-fortolkning, som også praktiseres af Islamisk Stat.
  3. arbejder sammen med en ledende skikkelse i Det Muslimske Broderskab.

Derfor har CAPIS klaget til integrationsborgmester Anna Mee Allerslev og leder af VINK Muhammed Hee.

Status:
Hee har svaret, at han forbereder er svar. CAPIS afventer fortsat.

Allerslevs kontor har svaret, at de har sendt klagen videre til relevant instans. CAPIS afventer fortsat.