Sherin Khankan

Den kvindelige imam Sherin Khankan er grundlægger af åbnet moskeen Mariam. Moskeen følger strengt islams krav om kønsadskillelse, og der er således ingen adgang for mænd.

Hizb ut-Tahrir

Khankan har deltaget i en demonstration imod “jødestaten” (Israel) afholdt af Hizb ut-Tahrir. Ved demonstrationen blev der råbt anti-demokratiske og anti-semitiske slagord.

Hizb ut-Tahrir har opfordret til drab på jøder og ønsker at indføre en bogstavelig fortolkning af sharia, der blandt andet har dødsstraf for homoseksualitet og som forpligter muslimer at til at føre voldelig jihad imod “kufar’er” (ikke-muslimer). De er imod demokrati, og mener at man skal bruge “sværd” imod folk, der laver tegninger af Muhammed.

Alligevel støtter Khankan den ekstreme bevægelse: “Jeg er uenig i at de skal forbydes. Der har aldrig været beviser for at Hizb-ut-tahrir har opført sig voldeligt. Tværtimod. de går stærkt imod vold. Selvfølgelig kan de fungere i demokratiet. Det gør de jo allerede.”

Grundet Hizb ut-Tahrirs anti-demokratiske og jihad-forherligende politiske aktivisme, er de forbudt i Tyskland, Rusland, Kina, Egypten og Mellemøsten.

Koranen som lovgivning

Koranen prædiker vold imod kvinder og indeholder hundreder af opfordringer til vold, drab og terror. Alligevel vil Khankan ikke tage afstand til islamister, der ønsker at basere politik (lovgivning) på Koranen: “Islamisme i sig selv er ikke en trussel eller en bestemt helhed, som man kan skære over én kam. Vi skal kunne rumme folk, der anskuer Koranen som politisk idelogi.”

Vil ikke tage afstand til sharia og stening

Khankan er blevet udmeldt af det ellers særdeles rummelige Radikale Venstre, fordi hun stemte imod en resolution imod stening med overskriften “Nej til sharia-lovgivning”.

Den lovgivning (sharia), som Khankan ikke vil stemme imod, er i følge Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i strid med demokrati og menneskerettigheder.

Samarbejde med steningsimamer

Under sit formandsskab for Kritiske Muslimer inviterede Khankan imamen Fatih Alev til at holde foredrag. De holdt også oplæg sammen osv.

Alev, der iøvrigt i dag er kollega med stenings-imamen Abdul Wahid Pedersen i Dansk Islamisk Center, erkender, at stening er “en brutal straf”, men nægter at tage afstand, da det er en del af sharia.

Pisk og dødsstraf

I hendes artikel “Stening er ikke en del af Koranens budskab” fortæller Khankan, at straffen for utroskab er 100 piskeslag. Det er ifølge Khankan fordi utroskab er dårligt, og man derfor er nødt til at formane folk med en hård straf.

Påstår man løgnagtigt, at ens kone er utro, skal man ifølge Khankans artikel piskes 80 gange. Samtidigt skal man fortryde sin handling, for ellers betragtes som en, der har forladt islam. At forlade sin religion kaldes apostasi, og dette er der ifølge sharia dødsstraf for: “Hvis de vender sig bort (fra islam), skal I pågribe dem og dræbe dem, hvor I end finder dem!” (Koranen, 4:89 og her).

Urene kvinder

Ifølge islam er kvinder urene under menstruationen. Af denne grund mener Khankan ikke, at kvinder må lede bønnen.

Khankan følger altså islams syn på kvinders urenhed, hvilket er svært at forene med hendes egen påstand om, at hun går ind for feminisme.

Støttet af Københavns Kommune

Khankan er i dag leder af Exitcirklen, som hjælper kvinder ud af voldelige forhold og social kontrol. Hvis hun har fået jobbet, fordi hun har givet indtryk af at være en moderat muslim, der på den ene side kender til de barske omstændigheder, muslimske kvinder lever under, og på den anden side selv er moderat – så er hun blevet ansat på falske forudsætninger.

Projektet støttes bl.a. af Københavns Kommune, der også før er kommet for skade at benytte sig af islamister, samt af Mødestedet Amager, der financieres af Kirkeministeriet.

Exitcirklen støttes også via projektet Fundamentet, som får pengene fra følgende donorer:

 • Trygfonden (Vi Tror på dig)
 • A.P. Møller Fonden (Behandlingsrummet og Vi Tror På Dig)
 • Lind Invest (Vi tror på dig og generel drift)
 • Socialstyrelsen (behandlingsrummet)
 • Roskilde Festival
 • Aarhus Kommune (Budgetforliget 2016-2017)
 • Medborgerskabsudvalget (Den sociale dag)
 • Smukfonden (behandlingsrummet)
 • Tuborgfondet (Håbets alle)
 • Scandidact (Behandlingsrummene)
 • Flensby & Partners A/S (rekruttering, bestyrelse)
 • Olav De Linde (årligt tilskud i 2016 og 2017)
 • Rotary, City Klub Aarhus  (behandlingsrummet)
 • Rotary, Aarhus Sydvestre
 • Rotary, Aarhus Aros
 • Google (hvis en ansat ved Google donerer, dobler Google op)
 • Microsoft (gratis office-pakker, m.m.)
 • Paragraf 18 midler, Aarhus Kommune (Vi Tror På Dig 2015)
 • Hus Forbi (samtlige udgifter til trykningen af “Udsat i Aarhus”)
 • Eleverne på Egå Ungdomshøjskole (pant fra helt ophold til drift)

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *