Undervisning i jihad-forfatter og Hitler-tilhænger på Copenhagen Business School

Copenhagen Business School udlåner lokaler til foreningen Islamic Academic Association (IAA). IAA afholder arrangementer, hvor tilhørerne ifølge IAA selv vælger at sidde kønsadskilt. Ingen af tilhørerne har iøvrigt klaget over kønadskillese ved IAAs arrangementer. Dette er selvfølgelig et tegn på, at IAAs tilhørere læner sig op af radikal islams syn på køn og kravet om kønsadskillelse.

IAA bruger CBS’ lokaler til at undervise i bl.a. Sayyid Qutb’s tekster. Qutb (1906-1966) var en ledende skikkelse i Det Muslimske Broderskab. Qutbs bøger er kendetegnet ved stærkt jødehad (han mente, at Hitler var sendt af Allah), krav om, at muslimer underkaster sig sharia, og at ikke-islamiske samfund bekæmpes gennem voldelig jihad indtil islam dominerer hele jorden. Qutb betegnes som en af de åndelige ophavsmænd til Al-Qaeda (Osama bin Laden yndede at læse Qutbs bøger) og Islamisk Jihad. Særligt Qutbs bog Milestones betragtes af mange som en åndelig manual for jihadister. Milestones beskriver, hvordan “Tvang er nødvendig, fordi det er naivt at tro, at ‘dem der har tilrendet sig Guds autoritet’ (til at lovgive, altså demokrater), vil give op uden kamp. … Jihad er ikke kun til forsvar, men til angreb, og dets mål er at bringe islam ‘til hele jorden og til alle mennesker.'”

I IAAs logo indgår en minaret og en halvmåne.

Det Muslimske Broderskab er kendt for, gennem bl.a. studenterforeninger, at infiltrere undervisningsinstitutioner. Der er grund til at betragte IAA som værende tilhængere af eller tilknyttet Det Muslimske Broderskab.