Dansk Islamisk Råd

Dansk Islamisk Råd (DIR) samarbejder med The Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE). FIOE har et “godt, tæt forhold” til Det Muslimske Broderskab. Det Muslimske Broderskabs motto er: “Allah er vores mål, koranen er vores grundlov, profeten er voresleder, jihad er vores vej, død for Allah er vores ønske. Allahu akbar.” Den engelske regering konkluderer i en rapport fra 2015, at Broderskabet støtter terrorisme, at dets værdier er i strid med demokrati og modarbejder muslimers integration i vestlige samfund.

DIRs stormoské på Rovsingegade i København er betalt af Qatar, som støtter Det Muslimske Broderskab, samarbejder med terrororganisationen Hamas og som ifølge den tyske regering støtter Islamisk Stat økonomisk.

DIRs imam Jehad Al-Farra støttede Det Muslimske Broderskab.