Dokumenter

Ministersvar foranlediget af samarbejde mellem MF Martin Henriksen (DF) og Capis:

Ministersvar fra Inger Støjberg ang. regeringens holdning til Det Muslimske Broderskab her.

Ministersvar fra Inger Støjberg ang. offentligt tilskud til Det Muslimske Broderskab her.

Rapporter m.v.

Capis rapport Det Muslimske Broderskab i Danmark på Folketingets hjemmeside her.

Investigative Project on Terrorism’s rapport The Muslim Brotherhood.

Clarion Project om The Muslim Brotherhood’s Strategic Plan For America – Court Document her.

Britisk regeringsrapport Muslim Brotherhood Review: Main Findings om  her.

Amerikansk lovforslag under behandling, som fordømmer Det Muslimske Broderskab som terrororganisation, her.

Anti-radikaliseringsorganisationen Quilliams rapport The Muslim Brotherhood in the UK her.

Brigitte Maréchals forskning The Muslim Brothers in Europe, Roots and Discurse her.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom, der dømmer islamisk lov, sharia, til at være i strid med demokrati og menneskerettighederne her.

Sayyid Qutbs bog Milestones her.