Politisk islam

­Islam er ikke kun tro, det er også en samfundsmodel med love for økonomi, styreform, kvinders og ikke-muslimers rettigheder m.v. Derfor er islam ikke kun religion, men også politik og en politisk bevægelse. Den har en politisk dagsorden om at indføre islamiske love og traditioner i Danmark, ofte forklædt som religion.

Islamisk lov indebærer:
• Love for forskelsbehandling af mænd og kvinder, muslimer og ikke-muslimer
• Love for straf, ægteskab, skilsmisse og æresdrab
• Pligt for muslimer til at fremme islams udbredelse, herunder gennem udvandring (hijrah) og vold (jihad)
• Aktiv modstand imod demokrati og ytringsfrihed
• Etablering af områder og samfund styret efter islams politiske principper (kalifat)

Eksempler på udbredelse af politisk islam:
• Indføring af islamiske helligdage, bederum, kost og badeforhæng osv. i det offentlige
• Muslimske fundamentalister, som får plads i det politiske system, offentlige tilskud eller statslig anerkendelse
• Parallelsamfund styret efter islamisk lov
• Fundamentalistiske moskeer og organistationer