Abdul Wahid Pedersen

Abdul Wahid Pedersen anerkender, ligesom Fatih Alev, at stening er en grusom straf, men ligesom Alev nægter Pedersen at tage afstand fra denne strafform.

Pedersen og Alev er imamer i Dansk Islamisk Center.