Fatih Alev

I sin artikel Islam og stening – et samlet svar af Fatih Alev, tager Alev sin imam-kollega Abdul Wahid Pedersen i forsvar, og ligesom Pedersen tager Alev ikke afstand fra stening. Som eksempel på sin forståelse af islamisk lov henviser Alev til den islamisk lærde Taha Jabir al-Alwanis fortolkning af sharia, som den beskrives i bogen Source Methodology in Islamic Jurisprudence. Her beskriver al-Alwani, hvordan frafaldne muslimer skal idømmes dødsstraf. Al-Alwani har også skrevet forordet til den islamiske lovsamling The Reliance of the Traveler, der prædiker samme fortolkning af sharia, som Islamisk Stat praktiserer. Alev er altså tilhænger af en islamisk lærd, der udbreder en bogstavelig – og dermed den strengeste – fortolkning af sharia.

Alev fortæller også, at han mener, at den muslimske verden bør styres efter de brutale islamiske love (sharia): “Over for muslimer, som er bosat i muslimske lande, vil jeg dog ihærdigt argumentere, at det er på tide, at de vågner op fra deres søvn, og indretter samfundet efter Guds vilje, for alle deres eksperimenter med sekulære og andre uislamiske samfundsmodeller har vist sig at være en kæmpe flop.”

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har kendt islamisk lov i strid med menneskerettighederne og demokrati.

Alev og Det Muslimske Broderskab
Fatih Alev arbejder sammen med ledende skikkelser i Det Muslimske Broderskab. Det sker via European Muslim Network, som styres af Tariq Ramadan. Ramadan er barnebarn af Det Muslimske Broderskabs skaber Hassan al-Banna og medlem af International Union for Muslim Scolars (IUMS), som ledes afYoussuf Qaradawi, Broderskabets åndelige overhoved.

Det Muslimske Broderskabs motto er: “Allah er vores mål, koranen er vores grundlov, profeten er voresleder, jihad er vores vej, død for Allah er vores ønske. Allahu akbar.” Den engelske regering konkluderer i enrapport fra 2015, at Broderskabet støtter terrorisme, at dets værdier er i strid med demokrati og modarbejder muslimers integration i vestlige samfund.